Hướng dẫn cài đặt nền tảng quản lý Neat Pulse Control

Hướng dẫn cài đặt nền tảng quản lý Neat Pulse Control
Hướng dẫn cài đặt nền tảng quản lý Neat Pulse Control

Giới thiệu chung Neat Pulse Control

Neat Pulse Control là một nền tảng quản lý cho các thiết bị Neat. Nó nhóm các thiết bị theo phòng, áp dụng cho từng phòng hoặc nhóm bằng cách sử dụng các hồ sơ (profiles). Các phòng được nhóm theo vị trí và/hoặc khu vực trong tổ chức. Neat Pulse Control được quản lý bởi người dùng. 

Có hai loại người dùng:

 • Chủ sở hữu (Owner):Có quyền truy cập vào tất cả các cài đặt. Có thể có nhiều chủ sở hữu trong một tổ chức. Có thể mời/ thu hồi người dùng, chỉnh sửa tên, thêm/xóa khu vực/vị trí và chỉ định/ hạn chế quyền quản trị viên.
 • Quản trị viên (Admin): Có quyền truy cập hạn chế đối với các khu vực cụ thể. Chỉ có thể quản lý các thiết bị cuối và không thể chỉnh sửa các hồ sơ. Không thể thêm người dùng hoặc chỉnh sửa cài đặt.

Không có giới hạn về số tổ chức có thể được thêm vào Neat Pulse Control. Bên cạnh đó, người dùng có thể có các đặc quyền khác nhau trong mỗi tổ chức mà họ tham gia. Khách hàng có thể thêm người dùng từ bên ngoài tổ chức với bất kỳ loại người dùng nào.

Đăng nhập vào Neat Pulse Control bằng liên kết https://pulse.neat.no/.

Trang đầu tiên sẽ hiển thị là màn hình đăng nhập. Người dùng đã được cấu hình sẽ có thể đăng nhập bằng một trong các phương thức sau:

 • Tài khoản Google
 • Tài khoản Microsoft (Chỉ áp dụng cho tài khoản Active Directory, không áp dụng cho tài khoản cá nhân Outlook.com)
 • Địa chỉ email và mật khẩu

Các bước thực hiện

Thiết bị

Đăng nhập vào Neat Pulse Control, chuyển đến trang ‘Devices‘ – nơi quản lý các phòng và thiết bị. Nhấp vào ‘Devices‘.

Neat Pulse Control

Để sẵn sàng sử dụng với Neat Pulse Control, trước tiên thiết bị đó phải được cài đặt vật lý, kết nối với mạng cũng như hoàn tất mọi cấu hình và ghép nối ban đầu. Trên trang ‘Thiết bị’, nhấn nút ‘Thêm thiết bị’ ở đầu trang. Cửa sổ bật lên ‘Thêm thiết bị’ sẽ xuất hiện, hãy nhập tên phòng nơi đặt thiết bị của bạn. Đối với ví dụ này, ‘Pod 3’ được sử dụng.

Neat-Pulse-Control

Đăng ký thiết bị

Phòng sẽ được tạo và mã đăng ký sẽ được tạo. Mã này có thể được nhập vào ‘Cài đặt hệ thống‘ của thiết bị Neat của bạn để đăng ký thiết bị đó vào Neat Pulse Control ngay lập tức nếu bạn muốn.

Neta Pulse Control

Nhấn ‘Done’ và phòng sẽ được tạo. Sau đó, bạn có thể thay đổi vị trí của phòng, đổi tên, nhập ghi chú, chỉ định hồ sơ hoặc xóa phòng.

Neat Pulse Control

Nhấn vào biểu tượng ‘Close’ để quay lại trang ‘Devices’. Bạn sẽ thấy rằng phòng đã được tạo thành công và mã đăng ký xuất hiện dưới dạng giữ chỗ cho thiết bị.

Neat Pulse Control 5

Trên thiết bị Neat của bạn, điều hướng đến ‘System Settings’ và chọn ‘Add to Neat Pulse’ để hiển thị màn hình đăng ký.

Neat Pulse Control 6

Nhập mã đăng ký vào thiết bị Neat của bạn để đăng ký thiết bị vào phòng, và quá trình đăng ký sẽ hoàn tất.

Neat Pulse Control 7

(Tùy chọn) Nếu bạn muốn tắt Điều khiển từ xa trên thiết bị, bạn có thể làm điều đó từ màn hình System settings trên thiết bị bằng cách nhấn ‘Neat Pulse’.

Neat Pulse Control 8

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn cho phép hoặc vô hiệu hóa điều khiển từ xa trên thiết bị, như hình bên dưới

Neat Pulse Control 9

Sau khi hoàn tất, Neat Pulse Control sẽ hiển thị các thiết bị đã đăng ký thay vì mã đăng ký.

Neat Pulse Control 10

Device Settings

Nhấp vào hình ảnh của thiết bị để hiển thị cửa sổ thiết bị. Bạn sẽ thấy một danh sách các chức năng cho phép bạn cấu hình từ xa cho thiết bị cụ thể. Dưới đây là hiển thị đầy đủ ‘Device Settings Menu‘ của Neat Frame.

Neat Pulse Control 11

Cập nhật thiết bị

Trạng thái thiết bị (ví dụ: ngoại tuyến, đang cập nhật, v.v.) sẽ được hiển thị bên cạnh hình ảnh của thiết bị trong Neat Pulse Control.

Neat Pulse Control 12

Khi xem một thiết bị, có thể xem phiên bản hiện tại của phần mềm máy khách Zoom bên cạnh phần mềm cơ sở Neat của thiết bị. Nếu có bản cập nhật, bạn có thể cập nhật phần mềm theo cách thủ công thông qua nút ‘Cập nhật’. Xin lưu ý rằng các bản cập nhật ứng dụng Teams được cập nhật từ Trung tâm quản trị Teams.

Neat Pulse Control 13

Lựa chọn thiết bị

Dọc phía trên cùng của màn hình thiết bị, có một số tùy chọn cho phép:

 • Chỉ định hồ sơ
 • Điều khiển từ xa
 • Khởi động lại thiết bị
 • Lấy thiết bị ra khỏi phòng

Neat Pulse Control 14

Các tùy chọn này cũng hiển thị trên chế độ xem Thiết bị/Phòng và có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều thiết bị bằng cách sử dụng nút kiểm tra ở phía trên bên trái của hộp chứa thiết bị.

Neat Pulse Control 15
Neat Pulse Control 15

Thiết bị & Điều khiển từ xa

Trong Menu ‘Thiết bị’, chọn tùy chọn Điều khiển từ xa từ góc trên cùng bên phải. Một cửa sổ mới sẽ mở ra với phiên Remote tới thiết bị Neat. Một lời nhắc sẽ xuất hiện trên thiết bị yêu cầu xác nhận điều khiển từ xa.

Neat Pulse Control 16

Sau khi được chọn, một phiên từ xa sẽ bắt đầu và cho phép người dùng điều hướng từ xa các menu của thiết bị Neat (hiện không hỗ trợ kéo ghi chú và cử chỉ). Các thiết bị được ghép nối sẽ cho phép điều khiển từ xa cả hai thiết bị cùng một lúc (Phiên bản hệ điều hành Neat 20230504 trở lên).

Neat Pulse Control 17

Hồ sơ

Các phòng có thể được chỉ định một hồ sơ để chuẩn hóa cài đặt cho các thiết bị trong tổ chức. Bạn có thể tìm thấy nhiều cài đặt tương tự trên cửa sổ thiết bị trong phòng trong ‘Hồ sơ’. Để bắt đầu, hãy nhấn nút ‘Thêm hồ sơ’.

Neat Pulse Control 18

Định cấu hình cài đặt của hồ sơ như mong muốn rồi ‘Lưu’ để hoàn tất. Sau đó, các cài đặt do cấu hình thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các thiết bị được phân bổ cho cấu hình.

Neat Pulse Control 19

Mặc dù có thể ghi đè cài đặt của cấu hình bằng cách thay đổi chúng theo cách thủ công trên thiết bị nhưng bạn không thể làm như vậy từ Neat Pulse Control vì cài đặt sẽ là ‘Khóa theo cấu hình’.

Neat Pulse Control 20

Nếu một cài đặt đã bị ghi đè theo cách thủ công thì cài đặt mặc định trên cấu hình có thể được khôi phục dễ dàng bằng cách sử dụng ‘Khôi phục cài đặt cấu hình’.

Người dùng

Người dùng có thể đăng nhập vào Neat Pulse Control trong một hoặc nhiều tổ chức bằng một trong hai vai trò người dùng:

 • Chủ sở hữu: toàn quyền truy cập để quản lý Neat Pulse Control trong tổ chức được chỉ định của họ
 • Quản trị viên: chỉ có thể xem tài khoản người dùng của chính họ trong menu ‘Người dùng’, không thể mời người dùng và không thể xem hoặc truy cập trang ‘Cài đặt’ hoặc ‘Nhật ký kiểm tra’

Để tạo người dùng, hãy nhập địa chỉ email được liên kết vào biểu mẫu Mời. Chọn ‘Vai trò người dùng’ và ‘Vùng/Vị trí’ (nếu có nhiều hơn một được định cấu hình trong Cài đặt). Nhấn ‘Mời’ để tạo email mời.

Neat Pulse Control 22

Email mời sẽ được gửi tự động đến người nhận. Người dùng chỉ cần nhấn liên kết ‘AcceptInvite’ trên email để người dùng được đưa đến trang đăng nhập Neat Pulse Control và đặt Mật khẩu cũng như Tên hiển thị của họ.

Neat Pulse Control 23

Sau khi thêm, quyền và vị trí của người dùng có thể được thay đổi.

Neat Pulse Control 24

Cài đặt

Nếu bạn điều hướng đến menu Cài đặt, bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn áp dụng cho tổ chức của mình. Bạn được phép thay đổi các cài đặt này, chẳng hạn như:

 • Tên tổ chức/công ty
 • Bật/tắt Analytics
 • Thêm/xóa Khu vực và Địa điểm

Neat Pulse Control 25

Nhật ký kiểm tra

Nhật ký kiểm tra được sử dụng để theo dõi các hành động được thực hiện trong Neat Pulse Control. Nhật ký kiểm tra cho phép lọc nhật ký theo ‘Hành động của người dùng’ hoặc theo ‘Thay đổi thiết bị’. Nút ‘Xuất nhật ký’ sẽ tải xuống tệp .csv chứa nhật ký đầy đủ.

Neat Pulse Control 26

Tổ chức

Người dùng có thể được thêm vào nhiều tổ chức. Chủ sở hữu của một tổ chức có thể gửi lời mời đến địa chỉ email người dùng được yêu cầu theo phần ‘ Người dùng ‘, ngay cả khi người dùng đã là thành viên của một tổ chức khác. Sau đó, họ sẽ cần chấp nhận liên kết lời mời qua email để được thêm vào tổ chức. Khi người dùng có quyền truy cập vào hai Tổ chức trở lên, họ sẽ thấy tùy chọn menu ‘Tổ chức’, cho phép họ duyệt và chọn các tổ chức mong muốn. Không cần đăng xuất/đăng nhập.

Neat Pulse Control 27

Neat Pulse Control 28

Bộ lọc

 • Các phòng trong một tổ chức có thể được lọc bằng tính năng Bộ lọc, được truy cập ở phía trên bên phải màn hình.
 • Bộ lọc có thể được áp dụng dựa trên cấu hình đang hoạt động và sau đó sẽ lọc trong các phòng phù hợp với tiêu chí đã chọn.

Bộ lọc cũng có thể được áp dụng theo cách tương tự trên trang Nhật ký kiểm tra:

Neat Pulse Control 29

Thông tin liên hệ

Hãy tận dụng công nghệ tiên tiến này để nâng cao hiệu quả và thành công trong môi trường làm việc hiện đại ngày nay. Liên hệ với chúng tôi qua

Địa chỉ: 190C Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội: Toà nhà Handiresco Complex: 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE: 0979 094 614

Website: https://baohanhtructuyen.com

Email: info@baohanhtructuyen.com

Trả lời