Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tìm hiểu ngay các thiết bị họp trực tuyến Neat – Giải pháp hội nghị truyền hình toàn diện tích hợp All-in-one

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Bar

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Bar Pro

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Board

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Board 50

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Center

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Frame

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Pad

Thiết bị họp trực tuyến

Neat Pulse