Neat Pulse

  • Quản lý và giám sát tất cả các thiết bị Neat
  • Bổ sung cho trung tâm quản trị Microsoft Teams (TAC) hoặc Quản lý thiết bị thu phóng (ZDM)
  • Lọc mạnh mẽ
  • An toàn và linh hoạt
  • Zoom Certified, Teams Certified.
GỌI NGAY: 0979.094.614